Last edited by Dojas
Tuesday, October 13, 2020 | History

2 edition of Cymru greadigol found in the catalog.

Cymru greadigol

Cymru greadigol

strategaeth ddiwylliant i Gymru

 • 196 Want to read
 • 8 Currently reading

Published by Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Caerdydd .
Written in English

  Subjects:
 • Wales -- Intellectual life.,
 • Wales -- Social life and customs.

 • Edition Notes

  Other titlesCreative future : a culture strategy for Wales.
  StatementLlywodraeth Cynulliad Cymru = Creative future : a culture strategy for Wales / Welsh Assembly Government.
  ContributionsWales. National Assembly.
  The Physical Object
  Pagination64, 64 p. :
  Number of Pages64
  ID Numbers
  Open LibraryOL15560552M
  ISBN 100750428481

    Cynhaliwyd Gweledigaeth y Realiti Newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a drefnwyd ar y cyd gan Gaerdydd Creadigol, sy'n rhan o Dîm Economi Greadigol Prifysgol Caerdydd a BAFTA Cymru. Mae'n dilyn llwyddiant y gweithdy Doing Digital, Thinking Digital a gynhaliodd y ddau sefydliad yn yn Stiwdios Pinewood, a oedd yn ymchwilio i'r defnydd. Syrcas Cimera CBC, Bangor, Gwynedd. 1, likes 3 talking about this 3 were here. syrcas a chelfyddydau cyfoes contemporary circus and arts.

  Cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru enwau’r artistiaid o wahanol gelfyddydau a gaiff grant Gwobr Cymru Greadigol. Yn dilyn seremoni wobrwyo draw yn yr HYST yn Abertawe, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o glywed bod dau o wobrau mawreddog Cymru Greadigol wedi eu gwobrwyo i’r bardd ac Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand, ac i’r bardd ac Aelod Bwrdd Llenyddiaeth Cymru, Eric .   Dywedodd Angharad Mair, Cadeirydd BAFTA Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol Tinopolis: “Rydym yn falch iawn o allu cadarnhau y bydd Gwobrau BAFTA Cymru yn cael eu cynnal yn Mae pobl greadigol ddawnus o Gymru wedi bod yn allweddol wrth hysbysu a difyrru’r genedl drwy gydol y misoedd diwethaf anodd hyn.

  Mae CULT Cymru a Canolfan Cydweithredol Cymru yn cyflwyno Cyd-weithio i bobl , Gwrando a Trafod sut all hwn weithio. Dydd Mercher 21ain Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful, CF47 h â ni am ddiwrnod (neu hanner diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector. Radical anti-sheepism by Christopher Mills (Book); Cyfarwyddyd defnyddwyr i gynlluniau newydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys cyngor am wneud cais am ariannu by Welsh Arts Council (Book); From a public collection, II: some recent purchases by the Welsh Arts Council = rhai pryniadau diweddar gan Cyngor Celfyddydau Cymru by Welsh Arts Council (Book).


Share this book
You might also like
ladder of swords

ladder of swords

lyrical and other minor poems of Robert Story

lyrical and other minor poems of Robert Story

five laws of library science

five laws of library science

Advanced low cost G-cuing system (ALCOGS)

Advanced low cost G-cuing system (ALCOGS)

Hopetoun House, West Lothian

Hopetoun House, West Lothian

vocational follow-up evaluation of the 1984 to 1986 Madison Metropolitan School District graduates with severe intellectual disabilities

vocational follow-up evaluation of the 1984 to 1986 Madison Metropolitan School District graduates with severe intellectual disabilities

Trace elements in human and animal nutrition.

Trace elements in human and animal nutrition.

Secret enemies of true republicanism

Secret enemies of true republicanism

civil service manual

civil service manual

Holy Bible, King James Version

Holy Bible, King James Version

Amos solar cells on polycrystalline Gallium arsenide

Amos solar cells on polycrystalline Gallium arsenide

Cuzco.

Cuzco.

IG at the NRC

IG at the NRC

Tarot cards

Tarot cards

Studies on serum protease inhibitors with special reference α-macroglobulin.

Studies on serum protease inhibitors with special reference α-macroglobulin.

Cymru greadigol Download PDF EPUB FB2

CYMRAWD RHYNGWLADOL CYMRU GREADIGOL HAY FESTIVAL (Parthian) was released in and won the Wales Book of the Year Awardthe Rhys Davies Trust Fiction Award, the Wales Arts Review People’s Choice Award.

It was shortlisted for the International Dylan Thomas Prize and longlisted for the Author’s Choice First Novel Award. Her poetry. Bardd Plant Cymru. Gruffudd Owen – Bardd Plant Cymru Previous Bardd Plant Cymru. Commissioned Poems. The Project’s Partners. Wales Book of the Year. Eligibility Criteria and Submissions.

Previous Awards. Her Cerdd. Rising Stars Wales Alex Wharton. Sadia Pineda Hameed. Taylor Edmonds. Writer Development. Representing. Wrth roi lle i syniadau ffres, anelwn Cymru greadigol book gynhyrchu llyfrau unigryw a chyffrous, a'u hyrwyddo yn greadigol. Torri tir newydd, a chael tipyn o hwyl yn y broses.

Llyfrau Broga Books. Llenyddiaeth Cymru; Rhannu / Twitter Facebook. Ysgrifennu Gwaith Ffeithiol-Greadigol (Little Toller Books, ), a The Light in the Dark: A Winter Journal (Elliott & Thompson, ).

Cymru greadigol book Mae traethodau ac adolygiadau Horatio yn ymddangos yn gyson yn y wasg ac ar sianeli radio’r BBC. Mae’n darlithio mewn ysgrifennu ffeithiol-greadigol ym. Broneirion Log Book Uwchlwythwyd gan.

Girlguiding Cymru. Dyddiad ymuno: 21/05/ Owner Girlguiding Cymru MANYLION TRWYDDEDU Trwydded Archif Greadigol. Cysylltwch â ni i wneud cais i dynnu'r eitem. Sylwadau (0) Rhaid mewngofnodi i bostio sylw.

Mwy o hanes Cymreig. Address: Ty’n Pant, Lon Pant y Gog, Nebo, Caernarfon, LL54 6EA. Phone: Email: @ Naturalist, lecturer and course organizer at Plas Tan y Bwlch (Snowdonia National Park Study Centre), Maentwrog.

He has a wide range of interests – mainly involving wildlife, folklore, agricultural history and the historical development of Wales’ habitats and landscape. Becoming a Brownie book. Uwchlwythwyd gan.

Girlguiding Cymru. Dyddiad ymuno: 21/05/ Owner Girlguiding Cymru. MANYLION TRWYDDEDU Trwydded Archif Greadigol. Cysylltwch â ni i wneud cais i dynnu'r eitem. Sylwadau (0) Rhaid mewngofnodi i bostio sylw. Mwy o hanes Cymreig. Creative Wales. We have always been a nation of storytellers.

Our creative minds have been honed by the sharing of tales across generations – in words, images and song. Cyngor Llyfrau Cymru - Books Council of Wales - Mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis.

Wrth fynd i mewn i'r safle, rydych yn caniatáu i ni anfon cwcis i'ch cyfrifiadur yn unol â'r hyn a nodir yn ein taflen wybodaeth Cwcis a Phreifatrwydd. This site uses cookies.

Prynu Llyfrau Cymraeg i oedolion, plant, dysgwyr ac ymwelwyr i Gymru dros-y-we. Buy Welsh Books (in Welsh and English) for adults, children, Welsh learners and visitors to Wales online. “Illustrating the significance of the stories of Wales to a global readership.”. After many months reading through Wales’ literary offerings fromtwo independent judging panels have chosen their Short Lists for both the English and Welsh-language Wales Book of the Year Awards The Award is presented annually to the best works in the fields of creative writing and literary.

Gwobr Ffeithiol Greadigol Cymru mewn Gwrthrych Andrew Green (Gwasg Gomer) Rhyddhau’r Cranc (Profile Books) The Light in the Dark. Horatio Clare (Elliott & Thompson) Having a go at the Kaiser.

Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Llenyddiaeth Cymru. Bydd Cymru Greadigol yn helpu i gyflawni hyn. "Bydd Cymru Greadigol yn cynnig gwasanaeth deinamig, blaengar ac effeithiol i'r sector hwn ar ran y Llywodraeth, a bydd yn cynnig cefnogaeth wedi'i theilwra i Fusnesau Bach a Chanolig, cynyrchiadau a gweithwyr llawrydd yng Nghymru a hefyd gwmnïau'r gadwyn gyflenwi.

Dyma gyfres o gardiau her hyfryd i gadw yn eich ardal greadigol. Bydd y plant yn mwynhau'r heriau amrywiol trwy weithio'n annibynnol, neu mewn grwpiau. Gwych ar gyfer ddarpariaeth barhaus. Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.

Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr. Enw Prosiect: Defnyddio’r ysgrif greadigol a’r stori fer i adrodd straeon sy’n cael eu tangynrychioli Cyfranogwyr: Egin Awduron sy’n uniaethu fel unigolyn o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrif ethnig, LHDTC+, neurodivergent, ar incwm isel ac/neu ag anableddau Prif Artist: Özgür Uyanık a Durre Shahwar Platfform Digidol: Webinar arlein; Gwefan Llenyddiaeth Cymru Gwybodaeth am y.

The annual report of the Welsh LNU. The cover. Gwobr Ffeithiol Greadigol y Brifysgol Agored yng Nghymru. Pam Na Fu Cymru, Simon Brooks (Gwasg Prifysgol Cymru) Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa) Is-deitla’n Unig, Emyr Glyn Williams (Gomer).

Short listed for the Wales Book of the Year WWF Cymru Prize for Writing on Nature and the Environment * Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn (Gwobr Ffeithiol Greadigol) Enillydd Gwobr WWF Cymru ar gyfer Ysgrifennu am Natur a'r Amgylchedd: Gwobr New Welsh Writing Alys Conran yw awdur 'Pigeon' (Parthian Books, ).

Mae ei gwaith ffuglen byr wedi ei gynnwys ar gyfer y Bristol Short Story Prize a’r Manchester Fiction Prize. Cwblhaodd ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Manceinion, gan raddio gydag anrhydedd, ac ar hyn o bryd - gyda chymorth ysgoloriaeth - mae’n gweithio ar ei hail nofel am waddol y.

Heddiw fe gyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Caryl Bryn sy’n cipio’r categori Barddoniaeth eleni, gyda Hwn ydy’r llais, tybad?(Cyhoeddiadau’r Stamp) ac mai Alan Llwyd sy’n cipio’r categori Ffeithiol Greadigol eleni, gyda Byd Gwynn Cofiant T.

Gwynn Jones (Cyhoeddiadau Barddas). Cyhoeddwyd y newyddion ar BBC Radio Cymru fel rhan o Ŵyl AmGen BBC Radio Cymru, Radio Cymru 2 a BBC Cymru.Bydd cynrychiolwyr o'r cwmni'n teithio i Ogledd Cymru i gwrdd â phobl greadigol ifanc ac i siarad am y ffordd maen nhw'n gweithio a chyfleoedd yn y dyfodol.

Bydd Yasmin Mehmet o Channel 4 yn ymuno â ni hefyd, a fydd yn siarad am y cyfleoedd prentisiaeth a lefel mynediad a gynigir trwy 4Talent.Cafodd 1, o fapiau degwm sydd ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru eu digido fel rhan o'r prosiect.

Defnyddiodd dros 1, o wirfoddolwyr wefan cyfrannu torfol i drawsgrifio a geo-gyfeirio y mapiau hyn, gan fyneg tudalen o restrau pennu i gynhyrchu cyfanswm trawiadol o dros 1, cofnod mynegeiol i'r wefan.